Proteq Rechtsbijstandverzekering FNV Rechtsbijstandverzekering

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over de Proteq Aanvullende Rechtsbijstandverzekering voor FNV-leden. Wilt u graag meer informatie of een andere vraag stellen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

 • Wat is assurantiebelasting?

  De overheid heft belasting over de premie van de meeste schadeverzekeringen. Dit wordt assurantiebelasting genoemd. U betaalt deze belasting aan uw verzekeringsmaatschappij - die de belasting vervolgens afdraagt aan de belastingdienst.

  Meer informatie

 • Wat wordt het nieuwe percentage?

  De assurantiebelasting wordt per 1 januari 2013 verhoogd van 9,7% naar 21%.

  Meer informatie

 • Voor welke verzekeringen geldt deze verhoging?

  De verhoging geldt voor de meeste schadeverzekeringen, zoals auto-, rechtsbijstand-, aansprakelijkheids- en woonverzekeringen. Het maakt daarbij niet uit bij welke verzekeringsmaatschappij u de verzekering heeft afgesloten, de verhoging is voor iedere verzekeraar verplicht en gelijk.

  Meer informatie

 • Wanneer wordt de assurantiebelasting verhoogd?

  De assurantiebelasting wordt vanaf 1 januari 2013 verhoogd. Als u rond deze periode een verzekering afsluit of verlengt, kan mogelijk verwarring ontstaan over de hoogte van de assurantiebelasting. In dat geval is de periode waarop de verzekering betrekking heeft en de datum waarop door u premie wordt betaald belangrijk. We geven u graag enkele voorbeelden:

  SituatieAssurantiebelasting die van toepassing is
  U ontvangt uw polis op 15 december 2012, maar de ingangsdatum is 15 januari 2013.21%
  U betaalt uw premie per maand en uw polis wordt verlengd op 1 januari 2013.9,7% tot 1 januari 2013, daarna 21%
  U betaalt uw premie per jaar en uw polis wordt verlengd op 1 december 2012.9,7%, u betaalt pas 21% vanaf 1 december 2013. Let op: als u een wijziging op de polis doorvoert, wordt vanaf de wijzigingsdatum al 21% berekend.
  Uw polis heeft een ingangsdatum vóór 1 januari 2013, maar deze wordt na 1 januari 2013 ingevoerd.21%
  U heeft vóór 1 januari 2013 een premie betaald, die later aan u wordt terugbetaald.9,7%

  Meer informatie

 • Waar vind ik meer informatie over deze assurantiebelasting verhoging?

  Kijkt u dan op de website van de belastingdienst of de rijksoverheid.

  Belastingdienst.nl
  Rijksoverheid

  Meer informatie

 • Waarom zou ik een aanvullende rechtsbijstandsverzekering nemen?

  Met uw FNV-lidmaatschap ontvangt u uitstekende rechtshulp op het gebied van Arbeid, Inkomen, Letselschade en Beroepsziekten. Immers de vakbond is specialist op dit vlak. Maar wie biedt u en uw gezin deze hulp wanneer:

  • de keukenleverancier zijn afspraak niet nakomt?;
  • de reparatie aan uw auto veel duurder is dan afgesproken?;
  • uw huurbaas nalatig is?;
  • een automobilist uw geparkeerde auto beschadigt?;
  • of u en uw buurman het niet eens worden over een te plaatsen schutting?

  Speciaal daarvoor heeft FNV samen met verzekeraar Proteq een Aanvullende Rechtsbijstandsverzekering voor FNV-leden op maat ontwikkeld. Deze verzekering sluit naadloos aan op de rechtshulp die uw FNV-lidmaatschap biedt. Zodat u volledig gedekt bent voor rechtshulp. De dekkingen die onder het FNV-lidmaatschap vallen, gelden niet voor de overige leden van uw gezin als zijn niet lid van de bond zijn. Mocht u daar wel geïnteresseerd in zijn, neem dan contact met de FNV op. Zij kunnen u verder helpen.

  Meer informatie

 • Door wie wordt de rechstbijstand verleend?

  Proteq heeft de uitvoering van de polis overgedragen aan DAS Rechtsbijstand. Zij doet dit geheel onafhankelijk is één van de grootste aanbieders van gespecialiseerde juridische diensten in Nederland. Verzekeraars mogen zelf de uitvoering niet doen om belangenverstrengeling te voorkomen.

  Meer informatie

 • Waarom hebben de FNV-bonden gekozen voor een samenwerking met Proteq?

  Het aanbod van Proteq heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Met dit pakket bespaart een gezin al gauw 50 euro op jaarbasis ten opzichte van andere rechtsbijstandverzekeraars. De dekking is breed: geen beperkingen, en veelal ook geldig in het buitenland. Proteq (een dochter van SNS Reaal) is overigens geen onbekende; FNV-ledenverzekeringen waren voorheen ook bij Proteq ondergebracht.

  Meer informatie

 • Kan ieder FNV-lid de verzekering afsluiten?

  Ja. Voor de leden van FNV Bondgenoten, ABVAKABO FNV, AOb en FNV Bouw is gecontroleerd of het rechtenpakket van het lidmaatschap aansluit op de polisvoorwaarden van de verzekering. Voor leden van andere FNV-bonden is dat niet gedaan. Voor informatie over het rechtenpakket van uw lidmaatschap kunt u contact opnemen met uw bond.

  Meer informatie

 • Wat gebeurt er als ik mijn FNV-lidmaatschap opzeg?

  De verzekering is gekoppeld aan uw lidmaatschap. Als u uw lidmaatschap opzegt, dan wordt de dekking automatisch opgeschort 3 maanden na beëindiging van uw lidmaatschap. De polis wordt beëindigd na ontvangst van uw opzegging. Eventueel vooruitbetaalde premie betalen wij aan u terug, zodra de polis beëindigd wordt. Als u uw aanvullende rechtsbijstandsverzekering opzegt, dan vervalt uw FNV-lidmaatschap niet.

  Meer informatie

 • Welke rechtshulp zit er in mijn lidmaatschap?

  Met uw FNV-lidmaatschap ontvangt u uitstekende rechtshulp op het gebied van Arbeid, Inkomen, Sociale zekerheid, Letselschade en Beroepsziekten. Uw bond kan u hierover volledig informeren.

  Meer informatie

 • Welke rechtshulp zit er in de Proteq aanvullende rechtsbijstandsverzekering voor FNV-leden?

  De Proteq aanvullende rechtsbijstandsverzekering voor FNV-leden bestaat uit de dekking Basis inclusief Verkeer en een aanvullend af te sluiten dekking Huiseigenaren. De basisdekking verzekert u van rechtshulp op het gebied van onder meer consumenten-,huur- en verkeerszaken. De aanvullende dekking verzekert u van rechtshulp met betrekking tot koop, verkoop en bezit van uw eigen huis en is alleen in combinatie met de dekking Basis incl. Verkeer af te sluiten. Proteq kan u hierover volledig informeren.

  Meer informatie

 • Wat zijn consumentenzaken?

  Voorbeelden

  • een leverancier levert niet volgens afspraak;
  • u heeft een ondeugdelijk product gekocht;
  • uw huurbaas is nalatig;
  • de gemeente geeft een reguliere bouwvergunning niet af;
  • de reparatie van uw auto is veel duurder dan afgesproken.

  Meer informatie

 • Wat zijn verkeerszaken?

  • een automobilist beschadigt uw geparkeerde auto.

  Meer informatie

 • Wat zijn huiseigenaarszaken?

  • u en uw buurman worden het niet eens over een te plaatsen schutting;
  • alles wat met koop, verkoop en bezit van uw eigen huis te maken heeft.

  Meer informatie

 • Waarom is de Proteq aanvullende rechtsbijstandsverzekering voor FNV-leden zo goedkoop?

  De afgelopen maanden heeft FNV met diverse verzekeraars onderhandeld. Het aanbod van Proteq heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Dit blijkt ook uit onderzoek van de consumentenbond. De Proteq Rechtsbijstandverzekering heeft de beste prijs / kwaliteit verhouding en de dienstverlening wordt als zeer goed ervaren.

  Meer informatie

 • Deze verzekering is niet de goedkoopste rechtsbijstandverzekering van Nederland. Hoe kan dat?

  De bonden hebben gezocht naar de beste prijs / kwaliteit verhouding. Ons advies is om altijd de voorwaarden met elkaar te vergelijken Legt u dan ook de polisvoorwaarden eens naast elkaar. Vergelijkt u inderdaad appels met appels als het gaat om dekking Basis incl. Verkeer en Huiseigenaren? Hoe is rechtshulp in het buitenland gedekt, en de vergoeding van externe kosten?

  Meer informatie

 • Wat is de looptijd van de aanvullende verzekering?

  De looptijd van de aanvullende verzekering is standaard 1 jaar. De verzekering wordt stilzwijgend verlengt op de vervaldatum. Er is een opzegtermijn van 2 maanden. De aanvullende verzekering vervalt na 3 maanden na opzegging van uw FNV-lidmaatschap.

  Meer informatie

 • Wat is de opzegtermijn van de aanvullende verzekering?

  De aanvullende verzekering kan alleen afgesloten worden in combinatie met de dekking Basis inclusief Verkeer. De opzegtermijn van de aanvullende dekking is dan ook gelijk aan die van de dekking Basis inclusief Verkeer, namelijk 2 maanden.

  Meer informatie

 • Zit er op deze verzekering ook een wachttermijn?

  Ja, er geldt een wachttermijn van 3 maanden na ingangsdatum van deze verzekering. Deze termijn geldt niet als u al een rechtsbijstandverzekering met dezelfde dekking heeft.

  Meer informatie

 • Wat is de wachttermijn?

  In de wachtermijn van 3 maanden geldt een beperkte dekking. De wachtermijn geldt niet indien u al een rechtsbijstandverzekering had, indien het gaat om het verhalen van schade op iemand die daarvoor uitsluitend wettelijk aansprakelijk is, bij een juridisch geschil over een schriftelijke overeenkomst die eerst na het tot stand komen van de verzekering is afgesloten.

  Meer informatie

 • Ik heb op dit moment een conflict, kan ik dit nog verzekeren?

  Nee, het is niet mogelijk om lopende conflicten met terugwerkende kracht te verzekeren.

  Meer informatie

 • Is juridische hulp bij echtscheiding meeverzekerd?

  Wel voor advies maar niet voor juridische bijstand. Bij de meeste rechtsbijstandverzekeringen is deze hulp uitgesloten.

  Meer informatie

 • Wat moet ik doen als ik rechtshulp of advies nodig heb?

  Deze verzekering kent diverse adviesmogelijkheden. U kunt altijd gebruik maken van deze service voor niet alleen advies maar ook als u een probleem wilt bespreken, aanmelden of anders. Daarnaast kunt u uw zaak via internet via deze link: http://www.das.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=1506.

  DAS Rechtsbijstand is ook te bereiken via:
  Postbus 23000
  1100 DM Amsterdam
  Telefoon: 020-651 75 17
  Fax: 020 - 691 42 54

  Meer informatie

 • Kan ik mijn eigen advocaat kiezen?

  Als DAS Rechtsbijstand van mening is dat inschakeling van een advocaat noodzakelijk is, dan regelt zij dit voor u. DAS Rechtsbijstand beschikt zelf over uitstekende advocaten en zij kunnen voor u optreden. Let op! Als u zelf een advocaat inschakelt, worden de kosten niet vergoed.

  Meer informatie

 • Zijn mijn gezinsleden ook meeverzekerd?

  Ja, uw gezinsleden zijn meeverzekerd in de Proteq Aanvullende Rechtsbijstandverzekering. Zij zijn echter niet verzekerd voor arbeid, inkomen en letsel. Deze dekkingen vallen onder het FNV-lidmaatschap. Wilt u dat uw gezinsleden hiervoor ook verzekerd zijn, vraag dan naar de mogelijkheden bij uw bond.

  Meer informatie

 • Zijn gezinsleden gedekt voor Arbeid, Inkomen en Letsel?

  Nee, deze dekkingen vallen niet onder de Aanvullende Rechtsbijstandverzekering van Proteq. Daarvoor is het FNV-lidmaatschap. Wilt u dat uw gezinsleden hiervoor ook verzekerd zijn, vraag dan naar de mogelijkheden bij uw bond.

  Meer informatie

 • Hoe zit het met letselschade en letselschade in het buitenland?

  Met uw lidmaatschap van de vakbond ontvangt u juridische julp op het gebied van letselschade in Nederland. Met de Proteq Aanvullende Rechtsbijstandverzekering bent u ook verzekerd voor letselschade buiten Nederland (binnen de EU).

  Meer informatie

 • Ik ben alleenstaand, kan ik dan ook deze verzekering afsluiten?

  Ja. De Proteq aanvullende rechtsbijstandsverzekering voor FNV-leden heeft weliswaar standaard een gezinsdekking, maar de premie is zo laag dat de verzekering ook voor alleenstaanden aantrekkelijk is.

  Meer informatie

 • Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken?

  Voor vragen neemt u contact op met Proteq. U kunt 24 uur per dag terecht op www.proteq.nl/fnv. Proteq is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00-18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur op 072-5 185 675.

  Meer informatie

 • Waar kan ik de polisvoorwaarden vinden?

 • Ik heb een klacht. Waar kan ik klagen?

  Als u een klacht heeft, horen wij die graag. Klachten die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de verzekering kunnen worden verzonden aan:

  Directie Proteq Schadeverzekeringen N.V.
  Afdeling Klachtenservice
  Antwoordnummer 125
  1800 VB Alkmaar

  Klachten die betrekking hebben op uitvoering van de rechtsbijstand door DAS Rechtsbijstand kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan:

  DAS Rechtsbijstand NV
  T.a.v. de Directie
  Postbus 23000
  1100 DM Amsterdam

  Op http://www.das.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=2131 leest u alles over het klachtenreglement van DAS Rechtsbijstand.

  In de Polisvoorwaarden (PDF) op bladzijde 10, vindt u de volledige informatie over de klachtenregeling.

  Meer informatie

Voor meer veelgestelde vragen verwijzen wij u graag naar Proteq.nl

Basisdekking

€ 8,41per maand*
€ 96,10per jaar*

Complete dekking

€ 12,82per maand*
€ 146,55per jaar*

Copyright © 2017 Proteq Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen - 072-5185675